Home

Communicatie LVB

Wat u moet weten over benadering bij LV

Communiceren met mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking hebben meer tijd nodig om na te denken en informatie te verwerken. Daarnaast kan de beperking of een spraakprobleem de communicatie belemmeren 8 teams, one club. We zien LVB als een club. Club LVB. We zijn méér dan zomaar een bureau. Merken bouwen en omzet laten groeien. Dat is wat we voor onze klanten willen. Dat lukt als je het grote plaatje snapt én als je gespecialiseerde teams kunt inzetten. Daarom zijn we full-service én full-specialist Wanneer iemand met een LVB moeite heeft zich uit te drukken kan je gebruik maken ondersteunende communicatie, bijvoorbeeld in de vorm van beelden of spelvormen. In de communicatie met mensen met LVB is het belangrijk aansprekende voorbeelden te gebruiken Communicatie & Benadering Quick Scan LVB Meer weten? Een licht verstandelijke beperking is lastig te herkennen en er is geen blauwdruk voor de juiste omgang. Bewustwording van het feit dat een licht verstandelijke beperking soms lastig te herkennen is, vormt een eerste stap op weg naar een passende ondersteuning LVB IS DE AFKORTING VAN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben aanzienlijke beperkingen in hun cognitieve ontwikkeling en in hun adaptieve vaardigheden (ook wel sociaal aanpassingsvermogen genoemd). Er is sprake van aanzienlijke beperkingen als iemand niet kan voldoen aan wat bij de leeftijd en de eigen cultuur in het algemeen [

Communicatie & Benadering Quick Scan LVB Meer weten? Een licht verstandelijke beperking is vaak niet zichtbaar aan de buitenkant. Hierdoor kan al snel een verkeerde inschatting gemaakt worden. Indien teveel van de persoon in kwestie wordt verwacht, kan deze niet gemotiveerd lijken of onwil vertonen Therapieboekjes met metaforen om cliënten met een LVB te helpen met hun problemen. Lees verder. Praktische informatie over communicatie, slecht horen en hoortoestellen. Lees verder. Dromen laten uitkomen Met dit werkblad breng je in 4 simpele stappen samen met je cliënt in kaart hoe hij zijn dromen kan waarmaken. Ga naar het werkblad Aandachtspunten in de communicatie. Een licht verstandelijke beperking is vaak niet direct te herkennen. Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking kunnen zich redelijk goed uitdrukken. Aan hun uiterlijk is verder niets bijzonders te zien. De communicatie gaat echter vaak mis bij het begrijpen en begrepen worden voor jou vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben; conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip; uitval, verzuim en herhaaldelijk terugkerende situaties die hoge kosten met zich meebrengen. Basistraining Licht verstandelijke beperking (LVB Iemand met LVB kan zich vaak redelijk goed uitdrukken, het gaat vaak mis bij het begrijpen wat de ander zegt en goed begrepen worden. Een paar tips om de onderlinge communicatie te vergemakkelijken: gebruik korte zinnen en vermijd moeilijke woorde

Communicatie & Benaderin

Ondersteunde Communicatie (OC) betekent dat alle mogelijke communicatievormen en middelen worden ingezet om (nog resterende) communicatieve vaardigheden van mensen zo optimaal mogelijk te maken. Elk mens heeft recht op communicatie, ook wanneer er sprake is van een visuele, auditieve of communicatieve beperking LVB-doelgroep te laten horen in het gemeentelijk beleidsproces. De instrumenten in deze waaier zijn: 1. Cliënten over Kwaliteit 3 2. Cliëntenplatform voor mensen met een LVB 3 3. Dialooggesprekken 3 4. Denken en Tanken 3 5. Doe je mee? Een eigenwijs spel 3 6. Het G-KRACHT politiek panel 3 7. Persona methodiek 3 8. Kwartetspel Praat met mij 3. Licht verstandelijke beperking (LVB) Basistraining en trainingsmodules voor professionals en vrijwilligers Naar wens aangevuld met een e-learning om de opgedane kennis na verloop van tijd op te frissen. Het doel van de training is dat u met meer kennis over een LVB en afgestemde communicatie tot ee De infosheet 'zicht op LVB jongeren' geeft praktische tips voor het herkennen van LVB en communicatie en voor communicatie en bejegening. Omdat het bepalen van het cognitieve niveau en de sociale zelfredzaamheid niet voldoende handvatten geeft om goed af te stemmen op de mogelijkheden en draagkracht van mensen met een LVB is het van belang. Het signaleren van leerlingen met LVB, of die functioneren op niveau van LVB in het onderwijs 16 4. De Schaal Adaptief Functioneren (SAF) verder uitgelegd 20 5. De Verkorte Adaptief Leervermogen Test (VALT) 23 6. Handvatten voor leerkracht en ouders n.a.v. de uitslag op de VALT 32 6.1 Afstemmen van de communicatie 3

Zorg - Spelpartners

Communiceren op (LVB-) niveau Workshop t.b.v. het NHG-Congres 15 november 2019 Drs. Suzanne Kuyper GZ-psycholoog, orthopedagoog & docent Pluryn, behandelcentrum Rivierenland, Tie Met dit onderzoek, 'LVB in het vizier; Adequaat omgaan met problematisch middelengebruik (fase 1)', geven we een overzicht van zowel de beschikbare kennis en informatie over, als kennisbehoefte van problematisch middelengebruik bij mensen met een LVB, zoals ervaren door zorgprofessionals en familieleden/ bekenden Werkboek Ondersteunde Communicatie KMD, spraakmakend 3 Inleiding In 2002 brachten wij ons Werkboek Ondersteunde Communicatie uit. Na vele herdrukken en verstrekking via internet hebben wij ter gelegenheid van 25 jaar KMD het werkboek opnieuw uitgegeven. Hierbij is het boek voorzien van recente ontwikkelingen en visies op het gebie Communicatie met LVB-ers, maatwerk! Licht verstandelijke beperking LVB = een chronische aandoening • Levenslang • Onveranderbaar • Vergt aanpassingen. LVB definitie Beperkt begripsvermogen, in combinatie met: • Functionele beperking • Beperkte aanpassing • Behoefte aan blijvende steun Beperkt begrip = meest onderscheidend

Licht verstandelijke beperking (LVB) - Kenniscentrum LV

Visitaal pictogrammen voor ondersteunde communicatie, dagritme en structuur. Visitaal pictogrammen helpen mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) om meer grip te krijgen op hun leven. Visitaal Pictogrammen zijn ontwikkeld voor iedereen die extra visuele ondersteuning nodig heeft bij dagplanning en communicatie De communicatie met deze LVB cliënten verloopt vaak moeizaam. Dan heb je alles zo goed uitgelegd en toch worden die formulieren niet aangeleverd. En nadat je cliënt al eerder in de problemen is gekomen door abonnementen voor mobiele telefoons, heeft deze cliënt nu toch weer een abonnement afgesloten Inwoners met een LVB ervaren meer moeite met het zelfstandig wegwijs worden (IBO, 2019), een onafhankelijke cliëntondersteuner kan dan uitkomst bieden zodat inwoners met een LVB niet pas bij ernstige problematiek in beeld komen. 2 Onafhankelijke cliëntondersteuners staan mensen met een LVB bij tijdens gesprekken en communicatie 0110 en communicatie Ingezonden door LVB op 2006-07-09 00:14 De Gentse en Brusselse slogans van het 0110-initiatief , Stem Vree Wijs en Schoon Brussel, vind ik vanuit reclametechnisch standpunt prachtig gevonden

Zelfstandig en probleemloos functioneren. Ondersteuning, erkenning, inzicht in en begrip zijn voor deze jongeren heel belangrijk. Er is echter weinig materiaal om hen en hun omgeving te helpen of te begeleiden. De korte filmpjes en bijbehorende werkbladen van Beautiful Me! geven je inzicht in de dagelijkse moeilijkheden van de LVB-jongeren IQ tussen de 70 en 85 ligt. In een brede definitie van een lvb worden daarom ook vaak zwakbegaafden meegenomen (o.a. LVB 2017; SCP, 2014). Deze brede definitie hanteren we ook binnen dit onderzoek. 3.2 Cijfers en achtergrond Om verschillende redenen is het lastig vast te stellen hoeveel mensen met een licht verstandelijke beperking Nederland telt Een licht verstandelijke beperking (LVB) wordt in de strafrechtketen vaak niet tijdig of zelfs helemaal niet herkend. Maar uit onderzoek blijkt dat het percentage cliënten met een LVB in de forensische zorg hoog ligt. Kenmerken van een LVB zijn beperkingen in het intellectuele functioneren (IQ < 85) en het sociale functioneren. Bestaande informatie is niet [

Handvaten bij communicati

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben aanzienlijke beperkingen in hun cognitieve ontwikkeling en in hun adaptieve vaardigheden (ook wel sociaal aanpassingsvermogen genoemd). Er is sprake van aanzienlijke beperkingen als iemand niet kan voldoen aan wat bij de leeftijd en de eigen cultuur in het algemeen verwacht wordt Communicatie als medicijn: 3 voorbeelden uit de zorg. Wie op een goede manier communiceert, kan patiënten sneller laten genezen en draagt bij aan preventie. Drie voorbeelden - van spreekkamer tot samenleving - vertellen je waarom: 1. De spreekkamer:

Een lvb kan ook het gevolg zijn van een hersenbeschadiging door zuurstofgebrek tijdens de geboorte, een hersenbloeding of een ongeluk. Omgevingsfactoren. De omvang van de problemen van kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking hangt sterk af van de sociale context Full-service full-specialist. marketing, content & communicatie bureau. 8 teams, one club. Club LVB. Smallepad 30H 3811 MG Amersfoort 033 422 0080. Cases. ABN AMRO MeesPierson - Het Geheim van Succesvol Beleggen. ABN AMRO MeesPierson - Het Geheim van Succesvol Belegge LVB & Communicatie. Meld je aan. Tijdens deze training leer je hoe je herkent dat iemand een licht verstandelijke beperking heeft en hoe je hiermee om kunt gaan. Maar als je dit weet, ben je er nog niet. Dat de persoon met een licht verstandelijke beperking jou niet begrijpt ligt niet aan hem/haar, maar is een gevolg van zijn/haar beperking. LVB Networks is specialist in contentmarketing. Wij helpen onze opdrachtgevers om hun zogeheten 'contentdomein' te bepalen én te claimen. Ontwikkelen langlopende mediaconcepten die een merk of organisatie voor langere tijd stevig vastklinken aan gewenste waarden. En vertalen dat in concrete redactionele oplossingen Hoe je je communicatie met mensen met een LVB eenvoudiger en makkelijker kunt maken. Module 2: Herkennen van en optimaal weten omgaan met een licht verstandelijke beperking. Deze module gaat dieper in op de theorie die verbonden is aan een licht verstandelijke beperking en gaat vanuit dat kader, door middel van diverse interactieve werkvormen.

De tools zijn tot stand gekomen in samenwerking met gezinsvoogden en reclasseringswerkers die veel ervaring hebben met LVB jongeren. De Toolbox JR is uitgebreid getest bij de doelgroep en wordt inmiddels breed ingezet. Ondersteunende communicatie voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperkin In Studio LVB delen medewerkers van Middin en de samenwerkingspartners hun ervaringen en kennis op dit gebied. #9 Opvoeden gaat niet vanzelf bij mensen met een LVB. donderdag 1 juli 2021. Beluister podcast. #8 De begeleider als spin in het web bij de begeleiding van mensen met LVB (+) donderdag 17 juni 2021. Beluister podcast 100 jaar draadloze communicatie. Ingezonden door LVB op 2003-01-19 12:28. draadloze communicatie; Ik herinner me nog de reactie van mijn bejaarde grootmoeder op de eerste maanlanding door de mens op 21 juli 1969. Wat ze zo opzienbarend vond, was niet zozeer het feit dat de mens op de maan geraakt was, maar vooral het feit dat wij hier op aarde. LVB Communicatie Zelfacceptatie Waar kunnen mensen met een LVB moeite mee hebben? Mensen met een LVB kunnen problemen ervaren op verschillende domeinen. Onderstaande figuur geeft een illustratie van waar iemand met een LVB zoal moeite mee kan hebben. Dit is geen uitputtende op-somming, maar geeft een idee van de breedte van de problematiek

Bewonerscommunicatie is één van de belangrijkste succesfactoren voor een goed lopend project. Natuurlijk is een heldere en duidelijke communicatie voor iedereen belangrijk, maar voor bewoners met een licht verstandelijke beperking (lvb) heeft dit extra aandacht nodig. Daarom was Michelle Zonneveld.. INHOUDS OPGAVE. PAGE 26 - 29 GESPREKSTECHNIEKEN EN COMMUNICATIE Welke methoden kun je toepassen bij (SG) LVB-cliënten? PAGE 16 - 19 PSYCHIATRISCHE KENMERKEN EN VERSLAVING Bij (SG)LVB-cliënten In gesprek met LVB. Betere zorg begint bij betere communicatie. Published on May 27, 2019 May 27, 2019 • 278 Likes • 22 Comment 6 Communicatie op maat 33 l Literatuur 38..... Inhoudsopgave. 2 Handreiking Balans in Beeld Bij begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) komt het onderwerp 'overvraging' en Jongeren met LVB worden nogal eens overvraagd, omdat ze zichzelf aangeleerd hebben om zich goed te presenteren

LVB- Training. Veel hulpverleners en docenten worden in hun werkveld geconfronteerd met de problematiek van kinderen/jongeren die functioneren op het niveau van LVB. Deze jongeren hebben een typische ontwikkelingsdynamiek en vertonen vaak kenmerkende gedragsproblemen De aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) met schuldenproblematiek groeit. Het is een kwetsbare groep, die vaak wordt overvraagd en die - onder andere door de verstandelijke beperking - een groter risico heeft om in schulden te komen. Professionals dienen zich bewust te zijn van hun mogelijkheden en beperkingen, om zo beter maatwerk te bieden

Korte compilatievideo van de werkzaamheden van LVB Networks in 2010 Meer op WWW.LSART.N Werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) Jongeren met een lichte verstandelijke beperking vinden het soms lastig de wereld om hen heen te begrijpen. Contact maken met anderen en het aangaan van gezonde relaties kost hen moeite. Vaak hebben ze een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Tegelijkertijd overschatten zij hun. LVB | 1,584 followers on LinkedIn. Full-service. Full-specialist. Marketing-, content- & communicatiebureau. 8 teams, one club. | LVB is a leading marketing agency that uses content as fuel. We.

Ondersteunde Communicatie (OC) betekent dat alle mogelijke communicatievormen en middelen worden ingezet om (nog resterende) communicatieve vaardigheden van mensen zo optimaal mogelijk te maken. Elk mens heeft recht op communicatie. Gaat dit niet vanzelfsprekend, dan moet alles worden benut wat communicatie tot stand kan brengen 40% LVB in psychiatrie 'Zo'n veertig procent van de mensen in de psychiatrie functioneert op het niveau van een LVB of heeft baat bij ondersteuning en communicatie op dat niveau', zegt Jolanda Douma, onderzoekscoördinator bij het Landelijk Kenniscentrum LVB LVB-doelgroep echter, is dat de aanpassingen bewust en consequent worden ingezet. COMMUNICATIE •Vermijd humor, sarcasme, ironie, beeldspraak en spreekwoorden. Het kan verkeerd begrepen worden of letterlijkworden opgevat en daarmee kan het vertrouwen worden geschaad.

LVB. Bureau voor content, marketing en communicatie Ateliers 2/3/4/ Ateliers 2/3/4/ Architektur & Bauplanun LVB en communicatie. Geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ. Je komt dagelijks in contact met mensen waarmee de communicatie niet zo gemakkelijk verloopt. Je hebt misschien het gevoel dat dit 'lastige' mensen zijn. Denk bijvoorbeeld aan mensen die niet komen opdagen bij een gesprek of afspraken niet nakomen. Die een behandeling niet. Anne te Riele | Lettele, Overijssel, Nederland | Masterstudent Communicatie & Beïnvloeding | 217 connecties | Volledig profiel van Anne op LinkedIn en bekijken en connectie make Marketing & Communicatie Vacatures, Tilburg (gemeente). 20,203 likes · 13 talking about this. Marketing & Communicatie Vacatures is het grootste community platform met vacatures voor (online).. Vathorst. 4,608 likes · 14 talking about this. Vathorst is de nieuwste woonwijk van Amersfoort. Vathorst is gebouwd rondom het dorp Hooglanderveen en bestaat uit drie deelplannen: De Laak, De Velden..

Lijn5 LVB- & Jeugdzorg. 1 year 7 months. Medewerker Communicatie & PR Lijn5 LVB- & Jeugdzorg. Welkom terug Meld u aan om Creatieve marketingcommunicatie-adviseur (32-40 uur) bij LVB.Bureau voor content, marketing en communicatie op te slaan een lvb substantieel kan doen afnemen (Orobio de Castro, Embregts, Van Nieuwenhuijzen & Stolker, 2008). Video-hulpverlening bij jeugdigen met een lvb lijkt een goed hulpmiddel om voor ouders en groepsleiding zichtbaar te maken wanneer communicatie positief en negatief verloopt. D 5 Communicatie 37 5.1 Tools voor communiceren met mensen met een lvb 37 5.2 Aandacht in opleidingen 38 5.3 Mate waarin respondenten zich geëquipeerd voelen in de communicatie en bejegening van mensen met een lvb 38 5.4 Succesfactoren en knelpunten 39 Mensen met lvb aan het woord: Suzan 40 6 Interveniëren 4

Communiceren met mensen met een - Kenniscentrum LV

 1. Bij S&L Zorg werken we met Totale Communicatie. Dat houdt in dat we communicatie ondersteunen en bevorderen met de middelen die mogelijk zijn, zoals foto's, pictogrammen, gebaren, verwijzers en taal. Je mag alle hulpmiddelen inzetten, zolang het maar in het belang van de cliënt is. Dit 24 uur lang en iedereen doet mee; familie, begeleiders.
 2. Lees Artikel → blinden en slechtzienden, communicatie, digitalisering, LVB-jongeren, Migrantenouderen De wereld gaat te snel, veel te snel. 06/01/2017 door zorgenvoormorgen Een reactie plaatsen. Internetbankieren, achter de laptop wat uitzoeken, met de trein reizen. Het lijkt zo vanzelfsprekend
 3. Wil je meer weten over LVB? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond

LVB - hét nummer 1 content marketing bureau in Nederlan

 1. Ondersteunde communicatie voor onderwijs, zorg en gezin. Praktische trainingsspellen, methodieken en communicatiematerialen voor jeugdzorg & onderwijs. de SVG en Spelpartners blijven zich samen inzetten om de tools voor de LVB-doelgroep door te ontwikkelen en verbeteren
 2. LVB en ernstige bijkomende problematiek is uiteraard zeer gewenst en van groot belang. Het initiatief van de Amarant Groep, het Trimbos-instituut en het Kennisplein Gehandicaptensector om tot een handreiking voor implementatie van (F)ACT voor LVB te komen, ondersteunen wij van harte
 3. En dat is allesbehalve eenvoudig. 'Het concept van een lvb zegt de persoon in kwestie niet zo veel, hij of zij is zich vaak niet bewust van de eigen zwaktes. De kans is groot dat de hulpverlener in de communicatie voortdurend bevestigd wordt en dat pas later blijkt dat afspraken bijvoorbeeld niet worden opgevolgd

Problematiek. Mensen met een LVB vormen in veel opzichten een kwetsbare groep. Gedrags- en psychische stoornissen komen relatief vaak voor, net als verslavingen en grensoverschrijdend gedrag. Om cliënten goed te kunnen begeleiden is het belangrijk zowel kennis te hebben van zowel de problematiek als te begrijpen waarom mensen met een LVB. Om mensen met een LVB (licht verstandelijke beperking), ASS (autisme spectrum stoornis) of NAH (niet-aangeboren hersenletsel) zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk om in de benaderingswijze en communicatie aan te sluiten op het (on)vermogen van deze mensen

communicatie, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en relaties. Het mentale niveau is vergelijkbaar met dat van een gemiddeld kind van tussen de 7 en 11 jaar. Mensen met een LVB zijn lang niet altijd direct te herkennen. Mensen met een LVB zien er niet anders uit, kunnen zich redelijk uitdrukken en zeggen het niet altijd als ze iets niet. En hoe kun je jouw communicatie en dienstverlening goed op hen afstemmen? Voor wie is de training LVB bedoeld? MEE biedt trainingen LVB voor professionals die in hun dagelijkse werk te maken kunnen hebben met mensen met een niet direct zichtbare beperking. Zoals inwoners, klanten, cliënten, patiënten, huurders, gedetineerden en collega's.. Om te voorkomen dat je vastloopt en nèt als ik ooit dacht: ' Ik stop er mee!'; heb ik voor jou de training 'In 5 dagen lvb bewust' geschreven. Je krijgt hand-on tools waarmee je direct aan de slag gaat. Wat is mijn WOW-factor? Ik begrijp jouw frustraties, maar ook die van de persoon met lvb Iedereen die dat wil, kan aan de hand van vragen en video's basiskennis opdoen over wat niet-zichtbare beperkingen zijn en leren hoe hiermee in de communicatie rekening wordt gehouden. Daarnaast ontvangt u tips en kunt u extra informatiemateriaal vinden over autisme, licht verstandelijke beperking (LVB) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Methodieken Vilan

In de waan van het leven. € 15,55. In winkelmand. Quick View. Quick View. Er is leven voor de dood. € 16,47. Waardering 5.00 uit 5 Het belang van begrijpelijke communicatie Begrijpelijke communicatie is een belangrijke sleutel voor mensen met een LVB om goed mee te komen in de maatschappij. Schrijf geen ingewikkelde teksten, maak het eenvoudig en helder. Maak bijvoorbeeld zo min mogelijk gebruik van afkortingen en probeer positieve taal t Open communicatie. We maken en houden het onderwerp bespreekbaar. Stimuleren van gezonde ontwikkeling. De behoefte aan intimiteit en geborgenheid kunnen en willen we niet onderdrukken. Voorlichting is belangrijk om de seksuele gezondheid te stimuleren. Voorlichting. Er zijn bijvoorbeeld veel spellen over intimiteit en seksualiteit

1Magnetisch planboard met ruim 1

Expertise Licht Verstandelijke Beperkin

 1. Essentieel in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van psychische stoornissen bij mensen met ZB/LVB is een passende communicatie en bejegening en een transparante werkwijze. Patiënten met psychische stoornissen en ZB/LVB hechten veel waarde aan een goed contact (ofwel een goede relatie) met de hulpverlener(s), waarbij regie over de zorg.
 2. Visitaal-pictogrammen (ook wel bekend onder de oude naam Vijfhoek Pictogrammen) zijn een laagdrempelig en onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die ondersteuning kan gebruiken met communiceren. Ze zijn geschikt voor iedereen die moeite heeft met gesproken taal. Deze eenvoudige zwart-wit pictogrammen zijn ontwikkeld in samenwerking met logopedisten en communicatiedeskundigen, kortom: deskundigen.
 3. 'Juiste communicatie is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle ondersteuning. Hier is nog een wereld te winnen. Kijk bijvoorbeeld naar de sites van de gemeenten en rijksoverheid die allemaal verschillend zijn ingericht, maar bijna allemaal ontoegankelijk blijken voor mensen met LVB. Of naar de brieven die de overheid stuurt

Wat is LVB? - Kenniscentrum LV

 1. Voor het thema communicatie zijn er verschillende tools ontwikkeld die gericht zijn op het communiceren met mensen met een LVB. Deze tools worden echter nog beperkt gebruikt. Dit kan meer gestimuleerd worden. De onderzoekers concluderen dat het van belang is om te blijven inzetten op bewustwording en de herkenning van LVB
 2. der voorspelbaar. Het vergt intensieve begeleiding om gevoelens van onzekerheid en angst zoveel mogelijk weg te nemen en te helpen kanaliseren
 3. communicatie, (3) kennis, visie en verwachting over LVB en behandeling en (4) gezagsverhoudingen. Dit onderzoek gaat in op het thema 'gezagsverhoudingen'. Gezag is 'macht en recht om te bevelen, autoriteit' (Philippa, Debrabandere, Quak, Schoonheim, & Van der Sijs, 2009). In dit onderzoek wordt gekeken naar de verschillen tussen de jongeren
 4. g van de e-learning zijn ouders met een lvb nauw betrokken geweest
 5. Rogier de Groot doet promotieonderzoek voor het lectoraat LVB en Risicovol gedrag van de Hogeschool Leiden naar het dagelijkse digitale leven van jongeren met een LVB. Samen met Gino Angel, begeleider op een woonlocatie voor jongeren van Middin organiseerde hij als proef een game-competitie tussen begeleiders en cliënten
 6. g, maar geeft een idee van de breedte van de problematiek. Internetbankieren LVB Communicatie.
 7. der goed gaat noemt men kinderen met een licht verstandelijk beperking ook wel moeilijk lerende kinderen
Werken met de Roos van Leary - boek over communicatie in

Quick scan LVB - expertisepuntvb

Cliënten met een (licht) verstandelijke beperking worden meestal maar weinig betrokken bij evaluatieonderzoek. En dat terwijl deze interviews waardevolle informatie hebben opgeleverd. Zo hebben cliënten het gevoel dat ze altijd bij de (F)ACT-hulpverleners terecht kunnen. Ze voelen zich gehoord en gezien, niet als cliënt, maar als mens LVB. Hoewel de exacte prevalentie niet bekend is, zijn er signalen dat mensen met een LVB een verhoogd risico lopen op zowel dader- als slachtofferschap. Doordat een LVB lastig te herkennen is, bestaat het risico op onbegrip, overvraging en het incorrect duiden van gedrag 1.Zoek de jongeren met LVB via het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. 2.Werk samen met professionals en vrijwilligers die ervaring hebben met allochtone gezinnen. 3.Denk goed na over de communicatie: door de LVB te noemen, voelt deze groep zich niet aangesproken. Vertel eerder wat het de jongere kan opleveren

Gespreksvoering Kennisplein Gehandicaptensecto

1. Signaleren en herkennen van een LVB. 2. Erkennen wat dit betekent (wat kunnen ze, wat kunnen ze aan). 3. Aanpassing van communicatie en bejegening. 4. Bij voorkeur screening en diagnostisering. 5. Inzet van gepaste zorg en hulpverlening en interventies. TIJDIG SIGNALEREN IN DE WIJK IS ESSENTIEEL! LVB van een jongere niet herken Er is ook apart brochuremateriaal voor mensen met een LVB, zoals bijvoorbeeld de brochure over het coronavirus van 2020. Andere voorbeelden van duidelijke communicatie zijn ook terug te vinden in de praktijk van het werken met mensen met een LVB tijdens de coronacrisis; Ze hebben vaker moeite met het onthouden van wat er gezegd is LVB | 1,497 followers on LinkedIn. Full-service. Full-specialist. Marketing-, content- & communicatiebureau. 8 teams, one club. | LVB is a leading marketing agency that uses content as fuel

Gratis e-learning over ondersteuning aan ouders met eenCursus Verslaving - Icademy

Aandachtspunten in de communicatie - GGD Amsterda

 1. Ik ervaar altijd goede communicatie met mijn twee contactpersonen bij Homerun, zij zijn goed te bereiken. Ze denken prettig mee. Daarnaast geven we via de LVB-Xperience een pakkend inzicht in de lvb-leefwereld. En bieden we trainingen in bijvoorbeeld Penitentiaire Inrichtingen en op scholen
 2. Webinar deel 2: Gehechtheidsproblemen bij mensen met een LVB. Als er een woord is dat we veel horen in de gehandicaptenzorg, dan is het wel hechting. Hechtingsproblemen bij mensen met een licht verstandelijke beperking zijn niet altijd goed te herkennen. Hoe ga je hier mee om
 3. Praktische visuele tools om LVB-cliënten te ondersteunen en hun situatie op een begrijpelijke manier in beeld te brengen. De Risicospiegel geeft inzicht in leefgebieden met pictogrammen en bevordert het stellen van doelen en behalen van resultaten
 4. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die hun ervaringen delen over omscholen naar een ander beroep, de overstappers genoemd. Maar die artikelen produceren doet UWV niet zelf, dat laten ze over aan LVB. Met zo'n grote positie in de maatschappij is het geen wonder dat dit voor LVB een van de grootste klanten is. En groots betekent ook tijdrovend
 5. LVB, schulden en werk: een pittige opgave voor doelgroep én professionals Een licht verstandelijke beperking hoeft geen belemmering te zijn om te werken, maar is dat in de praktijk helaas te vaak nog wel. Zeker als er naast de beperking problemen spelen zoals schuldenproblematiek. Betere en eenvoudige communicatie rond financiële producten
Mark Rutte: Vind iets! Anders kun je beter je mond houden